What is EmuNAND (SXOS)

Posted by: | Posted on: May 11, 2019

มีหลายคนใช้ SXOS เพราะความไม่รู้ โดนหลอกไป บอกว่าใช้ง่าย ซึ่งก็ถูกครึ่งหนึ่ง สิ่งที่ทำให้ SXOS น่าใช้กว่าตัวอื่นนั้นก็คือ ​​Emunand นี่ล่ะ ฉะนั้นมากล่าวถึง Emunand ละกัน

EmuNAND คืออะไร??

Emunand คืออะไร ต้องมาแยกศัพท์กันหน่อย ใน Emunand นี่มีศัพท์ที่เอามารวมกันอยู่ 2 ส่วน คือ

  • Emu = Emulator คือ การทำให้อุปกรณ์ตัวนั้นๆ สามารถทำงานดังเช่นอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ได้ Link : https://en.wikipedia.org/wiki/Emulator
  • NAND = NAND Flash Memory คืออุปกรณ์หน่วยความจำที่ใช้สำหรับเขียนอ่านข้อมูล เปรียบดัง Harddisk ของคอมพิวเตอร์ หรือ Thumb Drive ต่างๆ Link : https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory#NAND_flash

ฉะนั้น EmuNAND ของ SXOS จะมีความหมายว่า การจำลอง NAND (หน่วยความจำ) เพื่อใช้งาน ลองคิดถึง PC ที่มี Windows 2 ตัว หรือ Mac ที่ลง Windows ในนั้น ถ้าสาย IT ก็จะบอกว่า มันเป็นเหมือน Virtual Ware ต่างๆ พวก VMWare หรือ Virtual Box

แล้วทีนี้มันมีดีตรงไหน ???
ก็ต้องตอบว่า ในเมื่อเขาแยก หน่วยความจำมาให้แล้วคือ

  • NAND หรือที่เราจะเรียกต่อไปคือ SYSNAND เป็นหน่วยความจำหลัก, หน่วยความจำแท้ๆ ของเครื่อง Nintendo Switch ที่มี Official Firmware ด้านใน
  • EmuNAND เป็นหน่วยความจำที่คัดลอก SYSNAND ออกมาเหมือนกันทุกประการและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ SYSNAND ถ้าเราใช้ระบบ EmuNAND อยู่

ทำให้เห็นได้ว่าถ้าเราลงโปรแกรมต่างๆ ใน EmuNAND นั้น SYSNAND จะไม่ถูกปนเปื้อนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะระบบจะไม่ไปยุ่งถึงกัน

แล้วมันยังไงล่ะ มันก็ทำให้เราสามารถลง Homebrew ต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกลัวว่า Nintendo จะมาแบนเราได้ เพราะเราไม่มีข้อมูลในการลง Homebrew ต่างๆ ในเครื่องเลย ทำให้เขาตรวจสอบไม่เจอนั่นละ!

ดูจากรูป SYSNAND จะอยู่ในเครื่อง ส่วน EmuNAND จะเป็นการคัดลอง SYSNAND มาวางไว้ที่ MicroSD ภายนอก

จากภาพจะเห็นได้ ขั้นตอนการ Boot ได้ถูก Interupt แล้ว เปลี่ยน Direction มาหา EmuNAND ที่เราคัดลอก

แต่ฝั่ง Atmosphere อย่าพึ่งเสียใจไปเนื่องจากมีข่าวลือว่าา 16 June จะมี EmuMMC ที่ดีกว่า EmuNAND ออกมา ซึ่งข่าวลือก็คือข่าวลือ คอยกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *