Nintendo Switch Retro Games with RetroArch

Posted by: | Posted on: May 8, 2019

ช่วงนี้เครื่อง Nintendo Switch สายมืดนี่ทำได้หลายอย่างรวมถึงเล่นเกมส์เก่าๆ โดย มีการรวมเกมส์จากค่ายเกมส์มาลงเองพวก NeoGeo Collection

แต่มีอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ Emulator เพื่อเล่นเกมส์เครื่องต่างๆ ในที่นี้ที่เจอมาแล้วโอเคสุดในารใช้งานนั้นก็คือ RetroArch ซึ่งล่าสุดมี Core สำหรับเครื่อง PSP แล้ว และสามารถเล่นได้จริง วิธีการก็ง่านนิดเดียวเอง ทำตามนี้ได้เลย

Remark : ต้องใช้ Atmosphere เวอร์ชั่นที่มี Title Redirection Feature เท่านั้น ตัวอื่นอาจจะใยช้ได้แต่ไม่เสถียรเท่าใด

วิธีการทำดังนี้

  1. Download RetroArch ตาม platform ในที่นี้เราจะทำของ Nintendo Switch ก็กด Download ของ Nintendo Switch ได้เลย ที่ Link
  2. Download RetroArch nap forwarder ที่ Link
  3. แตกไฟล์ RetroArch.7z ไว้ในเมม ลากใส่เมมได้เลย
  4. Install retroarch_forwarder.nsp โดย Tinfoil, Goldleaf แล้วแต่ถนัด
  5. กด Load Core แล้วเลือกหา Core ที่ต้องการในที่นี้คือ PPSSPP
  6. กด Load Contents แล้วเลือกไฟล์ที่จะเปิด
  7. กด open
  8. ENJOY!!

MiNKAxY 08/05/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *