Nintendo Switch Freeshop ที่ทำไมเราต้องเสียเงิน

Posted by: | Posted on: May 12, 2019

ช่วงนี้กระแส ​Freeshop ก็จะมาแรงๆ หน่อย เนื่องจากคนเราเริ่มรู้จักและเผยแพร่กันมากขึ้น มากกว่าแต่ก่อน และ Freeshop โดยตัวเองก็เริ่มเสถียรและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในเมื่อเขาแจกฟรีให้ใช้ฟรีแล้วทำไม เราๆ ท่านๆ ถึงต้องถูกเก็บเงินจากร้านค้าล่ะ !!!

นั่นก็คือบางท่านใช้เงินซื้อความสะดวก หรือ ทำไม่เป็นก็ตามแต่ ลองมาดูกันว่ามันยากหรือไม่ในการที่จะลง Freeshop ตามโพสนี้

  1. Download HBD Freeshop ได้ที่ : https://drive.google.com/uc?id=1v2PIAlXqzeij0fbqGk5RvIlc0tLq-dMc
  2. แตกไฟล์ออกมาจะได้ Folder “Tinfoil”
  3. นำ Folder “Tinfoil” ไปวางใน Folder Switch ใน Micro SD
  4. เปิดเครื่องเข้าต่อเนตแล้วเข้า Homebrew ละ Launch Tinfoil
  5. กดหาเลย

ปล. การต่อ Internet เป็นการเสี่ยงให้ Nintendo Switch ท่านเสี่ยงกับการถูกแบน กรุณายอมรับความเสี่ยงกันเอง
ปล2. ใช้ 90DNS ก็จะช้าๆ หน่อยนะ
ปล3. หรือจะคอย EmuMMC
ปล4. ใช้ Incognito ก็ดีนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *