เปิดเครื่องด้วยวิธีต่างๆ สำหรับ Nintendo Switch (Brew)

Posted by: | Posted on: June 12, 2019

ฝั่ง Windows ใช้ TegramRCMgui จะสะดวกสุด
ทำตามนี้
1. Download TegraRCMgui จาก https://github.com/eliboa/TegraRcmGUI/releases
ให้ Download ตัว Portable มาก็เพียงพอแล้ว

2. เปิดโปรแกรมขึ้นมา กดไปที่หน้า Setting แล้วกด Install Driver เพื่อให้โปรแกรมลง Driver สำหรับ RCM Mode ของ Nintendo Switch ให้เรียบร้อย

3. เสียบสายเข้า ระหว่าง Nintendo Switch กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
4. สังเกต ว่า ตรงมุมซ้ายล่างของโปรแกรม จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วมีตัวหนังสือเขียนว่า RCM Ok แสดงว่าโปรแกรมพร้อมที่จะส่งชุดข้อมูลเพื่อเปิดเครื่องแล้ว
5. ถ้าใช้ SX, Reinx ให้กดใน Favorite ได้เลย ถ้าใช้ Kosmos + HBG ให้กดรูปแฟ้ม ด้านขวามือถ้า แล้วเลือกหา Hekate4.10.2j.bin แล้วกด open จากนั้นกด Inject Payload
6. พนมมือ สวดมนต์ ทุกบทที่จำได้ คอยเครื่องเปิดติด ….

ฝั่ง MACOS กันบ้าง ฝั่งนี้ เหนื่อยหน่อย … เริ่มกันเลยดีกว่า

1. เปิด Terminal ขึ้นมา คัดลอกคำสั่งนี้ไป Paste ใน Terminal แล้วกด return (Enter)
/usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”
( บรรทัดเดียวกันหมดนะ) สักพักจะมีให้ใส่ Password เครื่องก็ใส่ไปครับ

2. Download Python3 และ ลง จาก Link นี้ https://www.python.org

3. พิมพ์ชุดคำสั่งนี้ใน Terminal : brew install libusb

4. พิมพ์ชุดคำสั่งนี้ต่อ sudo easy_install pyusb (ถ้ามัน Error ให้ใช้คำสั่ง sudo python3 -mpip install pyusb แทน)

5. เปิดเวปด้วย Chrome ไปที่ “https://fusee-gelee.firebaseapp.com/#

6. เลือก payload โดยการกด other payload แล้วค้นหา payload.bin ที่ต้องการของเรา

7. กด send payload เป็นอันจบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *